Conducerea societatii

NUME Adunarea Generala a Actionarilor este alcatuita din 7 consilieri judeteni
Galan Valeria
Postelnicu Dorin Teodor
Ionita Gherghina
Viorel Dumitrescu
Nicolescu Gabriel Florin
Grecu Ion Catalin
Bondrescu Ion Lucian