Conducerea societatii

NUME Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 2 membri
Galan Valeria
Bondrescu Ion Lucian